Erfarenhet

Profil

Erfarenhetsprofil

Planering och projektledning av transformatorstationer (primär- och sekundärteknik, hjälpkraft, skydd och fjärkontroll, instrumentering och reglerteknik etc.) upp till 400 kV

Konceptutveckling för medel- och högspänningsnät  

Analys av skyddskoncept för elproduktionsanläggningar

Utarbetande av specifikationer och anbudshandlingar för elektriska installationer, till exempel kabelförläggning, överföringsstationer, transformatorstationer och ställverk

Utarbetande handlingar för bygglovsansökan

Projektledning, byggnadsövervakning och driftsättning av transformatorstationer upp till 400 kV samt för luftledningar och kabelnät

Förberedelse och genomförande av leverantörsrevisioner

Driftsättning och godkännande av alla aggregat och elektriska system efter uppförandet, inklusive en gasturbin, en ångturbin, medel- och lågspänningssystem samt styr- och automationsenheter

Planering, ombyggnad och driftsättning av ett kraftverk som drivs av en flod

Vindkraftpark och överensstämmelse med tekniska krav (nätkoden)

B+S grid solutions GmbH

ISO9001_GB__RGB