Referenser

Projekt

Referenser B+S grid solutions

Vindkraftparkerna Escheberg och Harsum: nätanslutning och 20 kV-kablar - planering, upphandling, projektledning och byggtilsyn 

Vindparksnät Markbygden (Sverige): Konceptutveckling för hela nätet (400 kV till 33 kV)

150 kV-transformatorstationer Gråberget och Kilberget (Sverige), 2 x 160 MVA vardera: planering och upphandling

Vindparkerna Gråberget, Kilberget och Snöberget (Sverige): Planering / upphandling av ca 200km 33kV-kablar

Markbygden vindkraftpark (Sverige): planering / upphandling / projektledning / byggtillsyn för fyra 150kV luftledningar

 400kV-transformatorstation Råbäcken, 1825MVA: planering / upphandling / projektledning / byggtillsyn

110kV-transformatorstation Helmste, 63MVA: planering / upphandling / projektledning / byggtillsyn

Referenser i anställningen

110kV-transformatorstation 31.5/40 MVA, Vydmantai, Litauen  

110kV-transformatorstation 20/30 MVA, Kraivenai, Litauen

110kV-transformatorstation 31.5/40 MVA, Narva, Estland  

Kabeldragning i vindkraftparken 20kV och 110kV, Narva, Estland

70kV-transformatorstation 80/100/125 MVA, Harmignies, Belgien

Markbygden vindkraftpark, etapp 1: Teknisk rådgivning för planeringen av anbudsförfarandet för 150 kV luftledningar, 2 x 150 kV transformatorstationer och utbyggnad av 400 kV transformatorstationen Råbäcken, Sverige, som togs i drift 2013.

400 kV-transformatorstation 1500 MVA: preliminär planering, Trolltjärn, Sverige

110kV-transformatorstation 50/63 MVA, Schinne, Tyskland

110kV-transformatorstation 31.5 MVA, Spetzerfehn, Tyskland

110kV-transformatorstation 50/63 MVA, Neustadt, Tyskland

400kV-transformatorstation 180 MVA, Altentreptow, Tyskland

110kV-transformatorstation 31.5/40 MVA, Raitenbuch, Tyskland

110kV-transformatorstation 50/63 MVA, Friesoythe Ost, Tyskland

110kV-transformatorstation 40/50 MVA, Bagband, Tyskland

110kV-transformatorstation 50/63 MVA, Altfunnixsiel, Tyskland

Förnyelse av ett 2 x 100kW vattenkraftverk i Stadtwerke Marburg, Tyskland

Förnyelse av fjärrvärmenätet i Stadtwerke Marburg inklusive byggande av elektriska ånggeneratorer, Tyskland

B+S grid solutions GmbH

ISO9001_GB__RGB