Tjänster

Förnybar Energi

Våra tjänster i korthet

Stöd vid val av teknik (t.ex. vindkraftverk) och kompletterande komponenter

Teknisk och ekonomisk analys och projektering av nätanslutning för regenerativa energianläggningar

Utarbetande av planer för nätanslutning enligt BDEW och VDE-AR-N 4110, 4120, 4130

Stöd i diskussionerna med de relevanta nätbolagen 

Ansökan om nätanslutning hos de ansvariga nätbolagen, inklusive administrativa delen och tekniska förtydliganden

Teknisk utformning av den elektriska infrastrukturen (kablar, överföringsstationer, transformatorstationer, ställverk)

Simulering av ditt vindkraftpark inklusive nätanslutning

Utarbetande av specifikationer för transformatorstationer, kompensationssystem och kabelförläggning

Anbudsförfrågen och förhandling av transformatorstationer, kabelförläggning och installationsarbeten.

Helhetsorienterad projektledning och byggnadsövervakning för nätanslutningar, inklusive samordning av alla entrepenörer

Ansökan om anläggningscertifikatet och försäkran om överensstämmelse

Stöd i frågor som rör överensstämmelse med tekniska krav och nätkoderna för vindkraftverk

B+S grid solutions GmbH

ISO9001_GB__RGB