Tjänster

Nätbolag

Våra tjänster i korthet

Ingenjörstjänster för elkraftteknik upp till 400 kV

Utarbetande av tekniska och ekonomiska analyser för nätförstärkningsåtgärder/utbyggnad av nät

Projektledning av för hela projekt eller delprojekt för ny- och ombyggnation av mellan- och högspänningsanläggningar

Projektledning för transformatorstationer upp till 400 kV, samt för kabelnät och luftledningar

Byggtillsyn för transformatorstationer upp till 400 kV, samt för kabelnät och luftledningar

Representation vid fabriksgodkännandeprov för transformatorer, ställverk och högspänningskomponenter

Tekniskt stöd / utvärdering i anbuds- och tilldelningsprocessen

B+S grid solutions GmbH

ISO9001_GB__RGB