Om oss

B+S grid solutions

Vi, B+S grid solutions GmbH, är ett kompetent och oberoende ingenjörsföretag som är framgångsrikt verksamt sedan 2017 - både i Tyskland och i andra europeiska länder. När vårt företag grundades hade vi mer än 20 års yrkeserfarenhet inom området elektrisk infrastruktur för konventionella kraftverk och förnybar energi. Detta gäller särskilt området för mellan- och högspänning upp till 400 kV samt byggnation av luftledningar. Våra tjänster sträcker sig från rådgivning i början av ditt projekt, planering av din anläggning, projektövervakning under byggnationen till driftsättning och övertagning. Vi har också ett omfattande nätverk till vårt förfogande och kan hjälpa dig med frågor om skydds- och reglerteknik, reglering och styrning av produktionsanläggningar samt med projektrelaterade anläggningsarbete. Se själv!

Våra tjänster sträcker sig från rådgivning i början av ditt projekt, planering av din anläggning, projektövervakning under byggnationen till driftsättning och godkännande. 

Vi har också ett omfattande nätverk till vårt förfogande och kan hjälpa dig med frågor om skydds- och styrteknik, reglering och styrning av produktionsanläggningar samt projektrelaterade anläggningsåtgärder.

Se själv!

B+S grid solutions GmbH

ISO9001_GB__RGB