Välkommen

B+S grid solutions

Planering - Konsulttjänster - Projektledning

Tjänster

Som erfarna ingenjörer för elektrisk infrastruktur i mellan- och högspänning upp till 400 kV och experter för konstruktion av luftledningar erbjuder vi dig fullständigt stöd för ditt projekt. Vi tillhandahåller alla tjänster – från konsultationen i början av ditt projekt, via detaljplanering, projektövervakning fram till driftsättning och övertagning

Service EE

Förnybar Energi

Teknisk och ekonomisk analys av platser för vindkraftverk eller solcellsanläggningar, teknisk planering av den elektriska infrastrukturen

current-753763__340

Nätbolag

Tjänster för elkraftteknik upp till 400 kV, utarbetande av tekniska och ekonomiska analyser för nätförstärkningsåtgärder och nätutbyggnad

Service Industrie

Industri

Transformatorstationer och elektrisk kraftdistribution, kretsscheman med Engineering Base enligt IEC81346, skydd och reglerteknik, kommunikation, fjärrstyrning

Vårt team

Kirstin Budde

Ledning

Peter Scholle

Ledning

Jens de Buhr

Teknisk projektledare

richard_krawatte

Richard Ogiewa

Expert på nätintegrering och elnät

DSC02644 Kopie

Inka Müller

Kontorschef

-

Anna Dettmer

Kommunikation

Våra projekt

Efter mer än 20 års yrkeserfarenhet inom mellan- och högspänningssektorn kan vi se tillbaka på många framgångsrika projekt, men vi är alltid redo att ta oss an nya utmaningar.

B+S grid solutions GmbH

ISO9001_GB__RGB